RAKENNUKSEN LIIKKUMISEN VARALTA ULKOKULMA NS. AVOLIITOS, JOKA PEITTYY SYÖKSYTORVELLA JA VUORILAUDALLA.