TIILIELEMENTIN ASENNUSTA.
NOIN 3 M PITUISILLA ELEMENTEILLÄ.