PÄIVÄKODIN JULKISIVUA TYÖKOHTEESSA.
PUURANGAT OVAT MYÖS VAAKASSA, KOSKA ULKONEMA VAATI SEN.