TÄMÄ ON MYÖS IMITAATIO SAHATUSTA KIVESTÄ.
TOTEUTETAAN SAMOIN KUIN EDELLÄ LIUSKEKIVI-IMITAATIO.