TIILI VOIDAAN 20 MM VAHVUISENA KOOSTAA MONIN ERI SOMMITTELUIN.